His Highness Shaikh Rashid Al-Maktoum Pakistani School,Dubai